โครงการหลวง ร่วมจัดส่งไม้ดอกไม้ประดับ ที่มีสีเหลือง 3 ชนิด ประดับตกแต่งพระเมรุมาศ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ร.9

โครงการหลวง ร่วมจัดส่งไม้ดอกไม้ประดับที่มีสีเหลือง 3 ชนิด ประดับตกแต่งพระเมรุมาศงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช

ดร.ประภัสสร อารยะกิจเจริญชัย นักวิชาการไม้ดอก มูลนิธิโครงการหลวง กล่าวว่า มูลนิธิโครงการหลวงได้ร่วมจัดส่งพันธุ์ไม้สีเหลือง สำหรับประดับพระเมรุมาศและอาคารประกอบ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยคัดเลือกไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาว 3 ชนิด ที่เหมาะกับสภาพอากาศร้อน ได้แก่ เบญจมาศ โซลิกแอสเทอร์ และเดเลีย โดยเลือกเบญจมาศ เป็นดอกไม้หลักในการประดับ จัดเตรียมมาจากศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยลึก ทั้งหมด 6 สายพันธุ์ รวมทั้งโซลิกแอสเทอร์ ที่มีลักษณะดอกเป็นช่อมีขนาดเล็กด้วย เพื่อเสริมให้พระเมรุมาศมีความสง่างาม ส่วนเดเลียจะนำมาจากสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์

ทั้งนี้มูลนิธิโครงการหลวง ได้จัดเตรียมกระถางสำหรับรองรับดอกไม้ทั้ง 3 ชนิดนี้ จำนวน 9,000 กระถาง กำหนดจัดส่งมาประดับตกแต่งพระเมรุมาศกลางเดือนตุลาคมนี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น