ผู้ว่าฯ พบปะประชาชน

นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียน โดยมี นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล นายอำเภอสันกำแพง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดและอำเภอสันกำแพง มาร่วมดัวย ในโครงการผู้ว่าราชการพบปะประชาชน ที่วัดป่าตึง ตำบลออนใต้

ร่วมแสดงความคิดเห็น