82748

ทรู คอร์ปอเรชั่น เคาะดอกเบี้ยหุ้นกู้ 5 ชุดใหม่ เรทติ้ง “A+” ชูผลตอบแทน 2.95% – 4.30% ต่อปี

ทรู คอร์ปอเรชั่นเคาะดอกเบี้ยหุ้นกู้ 5 ชุดใหม่ เรทติ้ง “A+” ชูผลตอบแทน 2.95% – 4.30% ต่อปี อายุหุ้นกู้ 1 ปี 3 เดือน ถึง 10 ปี คาดเปิดให้จองซื้อวันที่ 23 – 27 พ.ค. 67 นี้ กรุงเทพฯ : 10 พฤษภาคม 2567 – ทรู คอร์ปอเรชั่น บริษัทโทรคมนาคม-เทคโนโลยีชั้นนำอันดับ 1 ของไทย และอันดับ 1 ของโลกสำหรับดัชนีความยั่งยืน DJSI 2023 ในกลุ่มอุตสาหกรรมโทรคมนาคมเป็นปีที่ 6 ติดต่อกัน ประกาศดอกเบี้ยหุ้นกู้ชุดใหม่ ผลตอบแทนระหว่าง 2.95% – 4.30% ต่อปี โดยมีหุ้นกู้เสนอขายจำนวน 5 รุ่น ตั้งแต่อายุหุ้นกู้ […]

เพิ่มโอกาสคู่ค้าทางธุรกิจ ในงาน Chiang Mai Meet Up โดยหอการค้าสิงคโปร์-ไทย และ หอการค้าเนเธอร์แลนด์-ไทย

เพิ่มโอกาสคู่ค้าทางธุรกิจ ในงาน Chiang Mai Meet Up โดยหอการค้าสิงคโปร์-ไทย และ หอการค้าเนเธอร์แลนด์-ไทย ณ รดาทีรี บูติด รีสอร์ท จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 – ณ โรงแรมรดาทีรี บูติด รีสอร์ท (Radateeree Boutique Resort) Mr. Alan Lim ประธานหอการค้าสิงคโปร์ – ไทย และ Mr. Hans van den Born ประธานหอการค้าเนเธอร์แลนด์ – ไทย ร่วมกล่าวต้อนรับเครือข่ายคู่ค้าทางธุรกิจและกล่าวขอบคุณกลุ่มบริษัทไฮไลฟ์ (Hylife Group) ในฐานะผู้สนับสนุนหลักในการจัดงาน Chiang Mai Meet Up โดยมีนายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ นายสมโภช ลิ้มเล็งเลิศ รองประธานกรรมการ […]

5 เรื่องต้องรู้ก่อนร่วมลงทุนในธุรกิจ นักลงทุนมือใหม่ต้องอ่าน

การตัดสินใจลงทุนในธุรกิจร่วมกับผู้อื่น เป็นก้าวสำคัญที่ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ โดยเฉพาะสำหรับนักลงทุนมือใหม่ การเป็นหุ้นส่วนหรือร่วมทุนในธุรกิจนั้นมีทั้งโอกาสและความเสี่ยง จึงจำเป็นต้องศึกษาข้อมูลและเตรียมความพร้อมอย่างละเอียดก่อนก้าวเข้าสู่การลงทุน บทความนี้จะกล่าวถึง 5 เรื่องสำคัญที่นักลงทุนมือใหม่ควรรู้และพิจารณาก่อนร่วมลงทุนในธุรกิจ 5 สิ่งสำคัญที่ต้องรู้ และทำ ก่อนร่วมลงทุนในธุรกิจต่าง ๆ  1. ประเมินศักยภาพของธุรกิจอย่างละเอียด ก่อนตัดสินใจลงทุน นักลงทุนควรประเมินศักยภาพของธุรกิจอย่างรอบด้าน โดยเริ่มจากการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) ของธุรกิจนั้น รวมถึงศึกษาตลาดเป้าหมาย คู่แข่งขัน และแนวโน้มของอุตสาหกรรม นอกจากนี้ควรพิจารณาความเป็นไปได้ของแผนธุรกิจและโอกาสในการทำกำไรด้วย การประเมินศักยภาพของธุรกิจอย่างครบถ้วนจะช่วยให้เข้าใจถึงความเสี่ยงและโอกาสได้ชัดเจนยิ่งขึ้น 2. เลือกหุ้นส่วนที่เหมาะสมและสอดคล้องกัน ความสำเร็จของการลงทุนในธุรกิจร่วมกันขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์และความร่วมมือของหุ้นส่วนเป็นอย่างมาก ดังนั้นการเลือกหุ้นส่วนที่เหมาะสมจึงมีความสำคัญยิ่ง นักลงทุนควรพิจารณาคุณสมบัติ ประสบการณ์ และความมุ่งมั่นของแต่ละหุ้นส่วน นอกจากนี้ยังต้องประเมินด้วยว่าหุ้นส่วนเหล่านั้นมีวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และค่านิยมที่สอดคล้องกันหรือไม่ การตกลงบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ และการแบ่งปันผลกำไรที่ชัดเจนตั้งแต่ต้นจะช่วยป้องกันปัญหาความขัดแย้งในอนาคต 3. จัดทำสัญญาหุ้นส่วนที่ครอบคลุมและรัดกุม เมื่อหาหุ้นส่วนที่เหมาะสมได้แล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการจัดทำสัญญาหุ้นส่วนที่ครอบคลุมรายละเอียดต่างๆ อย่างชัดเจนและรัดกุม สัญญาควรระบุข้อมูลของธุรกิจ เงินลงทุน บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของหุ้นส่วนแต่ละคน รวมถึงกลไกการตัดสินใจ การแบ่งปันผลกำไร และวิธีการแก้ไขข้อพิพาทที่อาจเกิดขึ้น นักลงทุนควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายเพื่อร่างสัญญาที่ถูกต้องและครอบคลุม เพื่อป้องกันข้อพิพาทและปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต […]

ผู้ประกอบการห้ามพลาด! “เสริมความรู้แบบคนรุ่นใหม่ ร่วมขยายโอกาสทางการตลาด ฟรี!”

ผู้ประกอบการห้ามพลาด!“เสริมความรู้แบบคนรุ่นใหม่ ร่วมขยายโอกาสทางการตลาด ฟรี!” ✈️ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ร่วมกับ UN Women ขอเชิญชวนผู้ประกอบการเข้าอบรม #หลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการมุ่งสู่การเป็นธุรกิจฐานนวัตกรรม IBE x WE RISE Together ‍‍ หลักสูตรนี้ได้อะไรบ้าง? ระยะเวลาหลักสูตร: ️ สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่:สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติติดต่อคุณบี โทร : 06 4969 1222LINE : @NIA-IBE4 สนใจกดดูรายละเอียด พร้อมสมัครได้ที่: ➡️https://www.eventbrite.com/e/raise-a-sound-20-concert-tickets-869500317857 สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 29 พ.ค. 2567 ⏰ #กรมการท่องเที่ยว #PRกรมการท่องเที่ยว #NIA #NIAAcademy #UNWomen #IBE #InnovationBasedEnterprise #WERISETogerther #เครือข่ายนวัตกรไทย #ผู้ประกอบการฐานนวัตกรรม #สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

บสย. ผนึก EXIM BANK ลงนาม MOU ยกระดับผลการดำเนินงาน Core Business Enablers

บสย. ผนึก EXIM BANK ลงนาม MOU ยกระดับผลการดำเนินงาน Core Business Enablers ขยายความร่วมมือ ร่วมขับเคลื่อนองค์กรสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) และ ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการความร่วมมือในการยกระดับผลการดำเนินงาน Core Business Enablers ร่วมผลักดันให้เกิดการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม และมีกระบวนการติดตามผลการดำเนินงานเพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยมีนายปิยะบุตร ชลวิจารณ์ ประธานคณะอนุกรรมการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ สาขาสถาบันการเงิน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และนางสาวคณิตา ชินะกาญจน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ EXIM BANK สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567 นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป […]

ปลดปล่อยศักยภาพทางธุรกิจโอกาสที่เหนือกว่า

ในการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาของธุรกิจไทยผู้ประกอบการต่างก็พากันแสวงหาโอกาสและนวัตกรรมใหม่ๆ จากถนนที่พลุกพล่านในกรุงเทพไปจนถึงชายฝั่งอันเงียบสงบของภูเก็ต กล่าวได้ว่าประเทศไทยนี้ได้มอบโอกาสที่หลากหลายสำหรับธุรกิจที่กำลังเจริญเติบโตมากมาย นอกจากนี้ด้วยความช่วยเหลือของเครื่องมือทางเทคโนโลยีอย่าง บัญชีทดลองและเครื่องคิดเลขการเงิน ผู้ประกอบการสามารถใช้เครื่องมือต่าง ๆ เหล่านี้ได้ ซึ่งจะช่วยในการตัดสินใจอย่างจากข้อมูลที่มีในระบบเพื่อการลงทุนให้ก้าวไปสู่ระดับใหม่ กรุงเทพ ศูนย์กลางการค้า วัฒนธรรม และนวัตกรรมใหม่ ๆ ในฐานะเมืองหลวงที่พลุกพล่านของประเทศไทย กรุงเทพเต็มไปด้วยความตื่นตาตื่นใจ นอกจากตึกระฟ้าสูงตระหง่านและถนนที่พลุกพล่านแล้วยังมีการค้าขาย วัฒนธรรม และนวัตกรรมจัดเป็นเมืองที่มีชีวิตชีวาเลยทีเดียว ซึ่งนั่นก็ทำให้ที่นี่เป็นศูนย์กลางที่แท้จริงสำหรับธุรกิจทุกรูปแบบและขนาด การค้าที่เจริญรุ่งเรืองในใจกลางกรุงเทพไม่ว่าจะเป็นความเคลื่อนไหวที่มีอยู่ตลอดและพัฒนาอยู่ตลอดเวลา เมืองนี้ถือว่าเป็นประตูสู่ตลาดระดับภูมิภาคและระดับโลกก็ไม่เกินจริง ที่นี่ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงฐานผู้บริโภคที่หลากหลายและได้รับประโยชน์จากการเชื่อมต่อกับเส้นทางการค้าระหว่างประเทศ ตั้งแต่ย่านช็อปปิ้งที่เป็นเอกลักษณ์อย่างสุขุมวิทและสยามไปจนถึงตลาดจตุจักรและเยาวราช นอกจากนี้ความร่ำรวยทางวัฒนธรรมก็ยังคงมีอยู่สิ่งนี้เป็นตัวดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกให้มาสู่สถานที่สำคัญอันเป็นเอกลักษณ์และย่านใกล้เคียง ตั้งแต่พระบรมมหาราชวังอันงดงามและวัดศักดิ์สิทธิ์อย่างวัดโพธิ์และวัดอรุณ ไปจนถึงสตรีทอาร์ตที่ในย่านใกล้เคียงอย่างสีลมและทองหล่อ กรุงเทพถือเป็นวัฒนธรรมแห่งนวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการที่กำลังขับเคลื่อนเมืองให้ก้าวไปข้างหน้าสู่ยุคดิจิทัล ตั้งแต่บริษัทสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีและบริษัทฟินเทคไปจนถึงเอเจนซี่สร้างสรรค์และกิจการเพื่อสังคม ผู้ประกอบการจึงสามารถเข้าถึงทรัพยากรและการสนับสนุนที่จำเป็นในการเปลี่ยนความคิดของตนให้กลายเป็นความจริง นอกจากนี้โครงการริเริ่มของรัฐบาล เช่น นโยบายประเทศไทย4.0 ก็กำลังปูทางสำหรับการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลและนวัตกรรมเพื่อที่จะได้เป็นศูนย์กลางชั้นนำสำหรับนวัตกรรมเทคโนโลยีในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภูเก็ต สวรรค์สำหรับการท่องเที่ยว การบริการ และการพัฒนาที่ยั่งยืน ภูเก็ตตั้งอยู่ริมชายฝั่งอันบริสุทธิ์ของทะเลอันดามัน ที่แห่งนี้ดึงดูดนักท่องเที่ยวด้วยน้ำทะเลสีฟ้าชายหาดสีทองและภูมิประเทศเขตร้อนอันเขียวชอุ่ม อย่างไรก็ตาม นอกเหนือจากความสวยงามอันน่าทึ่งแล้วภูเก็ตยังเป็นสวรรค์สำหรับการ ซึ่งนั่นก็หมายความว่ามันได้มอบโอกาสมากมายสำหรับธุรกิจที่จะเติบโตในสวรรค์อันงดงามแห่งนี้ได้อีกด้วย อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของภูเก็ตเป็นหัวใจสำคัญของเศรษฐกิจการดึงดูดนักท่องเที่ยวหลายล้านคนจากทั่วโลกในแต่ละปี ตั้งแต่ผู้ที่รักแสงแดดและผู้ชื่นชอบการผจญภัยไปจนถึงสถานที่พักผ่อนเพื่อสุขภาพและนักเดินทางทั้งหลาย เกาะแห่งนี้ตอบสนองความสนใจและความชอบที่หลากหลาย ด้วยรีสอร์ทระดับโลก สถานบันเทิงยามค่ำคืนที่มีชีวิตชีวาและกิจกรรมมากมาย พูดได้เลยว่าภูเก็ตได้มอบโอกาสไม่รู้จบสำหรับธุรกิจในภาคการบริการ ความบันเทิง และการพักผ่อน แน่นอนว่าความภาคภูมิใจในการให้บริการและประสบการณ์ที่เหนือชั้นแก่ผู้มาเยือน ตั้งแต่โรงแรมบูติกและรีสอร์ทเชิงนิเวศไปจนถึงวิลล่าหรูและสถานที่พักผ่อนริมชายหาด เกาะนี้มีที่พักให้เลือกมากมายเพื่อให้เหมาะกับทุกงบประมาณและความชอบ นอกจากนี้ด้วยแนวโน้มการเติบโตไปสู่การเดินทางแบบยั่งยืนความต้องการริเริ่มที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม […]

เวียตเจ็ทเผยผลประกอบการประจำปี 2566 รายรับจากเที่ยวบินกว่า 2.16 พันล้านเหรียญสหรัฐ

(โฮจิมินห์ซิตี้, 11 เมษายน 2567) – บริษัท เวียตเจ็ท จอยท์ สต๊อค จำกัด (Vietjet Aviation Joint Stock Company (HoSE: VJC)) เผยงบการเงินประจำปี 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบแล้ว แสดงให้เห็นถึงการเติบโตอย่างแข็งแกร่งในตลอดทั้งปีทีผ่านมา งบการเงินดังกล่าวจำแนกรายได้ย่อยและรายได้รวมจากการขนส่งทางอากาศรายงานอยู่ที่ 53.7 ล้านล้านดอง (ประมาณ 2.16 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) และ 58.3 ล้านล้านดอง (ประมาณ 2.35 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) ตามลำดับ ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่านหน้าร้อยละ 62 และร้อยละ 45 ตามลำดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริษัทเผยการฟื้นตัวของกำไรจากบริการการขนส่งทางอากาศก่อนหักภาษีและกำไรรวมอยู่ที่ 471 พันล้านดองเวียดนาม (ประมาณ 18.98 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) และ 606 พันล้านดองเวียดนาม (ประมาณ 24.42 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ตามลำดับ รายได้เสริมและรายได้จากการขนส่งสินค้ามีมูลค่าเกือบ 21 […]

1 2 3 8