กรมอนามัย (กระทรวงสาธารณสุข) จัดโครงการพัฒนาศักยภาพ หลักสูตรฝึกอบรมผู้จัดการ การดูแลผู้สูงอายุ

B9กรมอนามัย (กระทรวงสาธารณสุข) จัดโครงการพัฒนาศักยภาพ หลักสูตรฝึกอบรมผู้จัดการ การดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager)  เพื่อสร้างและพัฒนา (Care Manager) ให้มีคุณภาพเพื่อผู้สูงอายุได้รับการดูแลอย่างปลอดภัยโดยมีนพ.ธรรมรงค์ สมบุญตานนท์ สาธารณสุขนิเทศ เขตสุขภาพที่ 1 เป็นประธาน ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว

ร่วมแสดงความคิดเห็น