เหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ถวายภัตตาหารเพลสอบธรรมสนามหลวง

……..เมื่อวันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 10.30 น. นางวันทนา พ่วงบางโพ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยนางนงคราญ ปัญญาคม ภริยาท่านปลัดจังหวัดแพร่ และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่
……. ร่วมถวายภัตตาหารเพลในการสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นโท-เอก ประจำปี 2564 จำนวน 300 รูป โดยได้รับการสนับสนุนปัจจัยจากนายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ และสมาชิก เป็นเงินทั้งสิ้น 4,700 บาท ณ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

ร่วมแสดงความคิดเห็น