พิธีประชุมเพลิงหลวงพ่อพระจะฟู ฐิตวโร (จะนอย) พระธรรมจาริกบ้านแกน้อย ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 27 พ.ย.64 พระวิมลมุนี รองประธานโครงการพระธรรมจาริก ส่วนภูมิภาควัดศรีโสดา และ รองอธิการบดีวิทยาเขตเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีประชุมเพลิงหลวงพ่อพระจะฟู ฐิตวโร (จะนอย) อายุ 79 พรรษา 23 พระธรรมจาริกบ้านแกน้อย ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่โดยมี คณะสงฆ์วัดศรีโสดา และพระบัณฑิตพัฒนา มจร. พร้อมด้วย คณะสงฆ์ เจ้าหน้าที่โครงการหลวงแกน้อย คณะศรัทธาบ้านแกน้อย ร่วมพิธีประชุมเพลิง

ร่วมแสดงความคิดเห็น