“โฆษก ตร.” ยัน ไฟล์ร่างยกฐานะสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นกระทรวงฯ ที่แชร์กันว่อนในโลกออนไลน์เป็นเฟคนิวส์

เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 2564 ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล.ต.ต.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ โฆษก ตร. ได้เปิดเผยว่า จากที่ปรากฏมีการแชร์ ไฟล์ข้อความ ร่าง ฯ ยกฐานะสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นกระทรวงตำรวจ นั้น ขอยืนยันว่าข้อมูลในไฟล์ดังกล่าว มิได้เป็นข้อมูลของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ส่วนจะเป็นข้อมูลจากที่ใด และมีการแชร์ข้อมูลดังกล่าวทางสื่อสังคมออนไลน์ ด้วยเหตุผลอันใดนั้นอยู่ระหว่างการตรวจสอบ

โฆษก ตร. กล่าวอีกว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จะกระการใดๆ จะต้องอยู่ภายใต้กรอบระเบียบ ขั้นตอนของกฎหมาย และตามนโยบายการปฏิรูปตำรวจของรัฐบาล ที่อยู่ระหว่าง รอการพิจารณา ตามกระบวนการของรัฐสภาเท่านั้น มิสามารถกระทำการใดๆได้ หากไม่ผ่านกระบวนการทางกฎหมาย

ซึ่งการปฏิรูปตำรวจนั้น พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. มีนโยบายสอดรับกับ นโยบายของรัฐบาล คือประชาชนต้องได้ประโยชน์ ตำรวจเองก็สามารถปฏิบัติหน้าที่ด้วยความภาคภูมิใจ และการแก้ หรือ ยกฐานะหน่วยงาน ตามระเบียบแล้วต้องประกาศเป็นกฎหมาย เท่านั้น ขอยืนยันว่า ไฟล์ ดังกล่าวที่มีการแชร์ต่อ ๆ กันเป็นข้อมูลปลอม”

ร่วมแสดงความคิดเห็น