หน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดลำปาง ร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2564 เวลา 07.00 น. พลตรีอโณทัย ชัยมงคล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 พร้อมคณะผู้บังคับบัญชา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล, พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายเป็นราชสักการะต่อเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพิธีถวายบังคมพระบรมฉายาลักษณ์ เพื่อร่วมน้อมเกล้าฯ แสดงความจงรักภักดี ร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 โดยมี นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี พร้อมกันนั้นมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนชาวจังหวัดลำปางทุกหมู่เหล่าร่วมพิธี ที่อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปาง

นับเป็นโอกาสอันดียิ่งที่หน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดลำปาง ได้ร่วมน้อมเกล้าฯ แสดงความจงรักภักดี ร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณฯ และดำรงไว้ซึ่งการพิทักษ์ ปกป้อง และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ อันเป็นสถาบันสูงสุดและเป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย ทั้งนี้กองทัพบก และหน่วยขึ้นตรงทั่วประเทศต่างพร้อมใจกันจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และกิจกรรมเผยแพร่พระเกียรติคุณตลอดห้วงเดือนธันวาคม 2564

#เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์และประชาชน #กองทัพบก #เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ #5ธันวาเหล่าประชาน้อมรำลึกในหลวงรัชกาลที่9

ร่วมแสดงความคิดเห็น