(มีคลิป) ศปก.อ.แม่สรวย ออกฉีดวัคซีนนอกสถานบริการเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ปี 2564

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2564 นายคฑาสิทธิ์ เนื่องหล้า นายอำเภอแม่สรวย ประธานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอแม่สรวย มอบหมายให้ นายสามารถ แก้วพลิก สาธารณสุขอำเภอแม่สรวย ,นายจิตรกร คูสินไทย ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง(ประธาน ศปก.ต.ท่าก๊อ) ร่วมกับ นายสมัคร กันจีนะ สจ.แม่สรวย เขต 2 ,นายสันธาน ชาญเดช กำนันตำบลท่าก๊อ พร้อมด้วยคณะทำงาน ศปก.ต.ท่าก๊อ ,ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลท่าก๊อ เจ้าหน้าที่เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอแม่สรวย, อบต.ท่าก๊อ, มูลนิธิกู้ภัยแสงแก้วโพธิญาณ ในอุปถัมภ์ครูบาอริยชาติ อริยจิตโต ,อสม.เขตพื้นที่ รพ.สต.ท่าก๊อ ร่วมออกบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 นอกสถานบริการ ให้กับประชาชนทั่วไป ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงและผู้ด้อยโอกาส ในเขตพื้นที่ตำบลท่าก๊อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 ณ ที่ทำการชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลท่าก๊อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย โดยมีผู้รับบริการ 558 ราย

ร่วมแสดงความคิดเห็น