เปิดจุด ATK ณ สวนสุขภาพบ้านเด่น สำหรับผู้เสี่ยงสัมผัสติดเชื้อโควิด-19 (เริ่ม 6 ม.ค. 2565)

ประกาศ‼️ เปิดจุด ATK ณ สวนสุขภาพบ้านเด่น สำหรับผู้เสี่ยงสัมผัสติดเชื้อโควิด-19 ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ (6 ม.ค. 65) เป็นต้นไป

⏰ให้บริการ 08.30-15.00 น.

?ทั้งนี้ ประชาชนสามารถเข้ารับการตรวจหาเชื้อได้ที่โรงพยาบาลทุกแห่ง

ร่วมแสดงความคิดเห็น