สำหรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ยังไม่ได้เข้าสู่ระบบการรักษา ติดต่อที่ไหน ยังไง เช็กได้ที่นี่

สำหรับผู้ติดเชื้อโควิด-19
ที่ยังไม่ได้เข้าสู่ระบบการรักษา
สามารถติดต่อได้ที่
? โทร.สายด่วน สปสช.1330 กด 14
ตลอด 24 ชั่วโมง

? ศูนย์ประสานงาน ATK เชียงใหม่
โทร.0654724315 , 0654724316 , 0654724317
ทุกวัน เวลา 08.30-20.00 น.

ร่วมแสดงความคิดเห็น