บุญใหญ่ต้อนรับปีใหม่ ร่วมสร้างพระ มอบเครื่องกันหนาว บนยอดดอย กับโครงการธรรมะห่มดอยต้านภัยหนาว ปีที่ 7

? บุญใหญ่ต้อนรับปีใหม่ ร่วมสร้างพระ มอบเครื่องกันหนาว บนยอดดอย ปีที่ 7 กองละ 99 บาท
ร่วมบุญกับโครงการธรรมะห่มดอยต้านภัยหนาว ปีที่ 7 โดยศูนย์เผยแผ่และศึกษาพระพุทธศาสนาคณะสงฆ์ตำบลมะขามหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
ร่วมจัดหาจัดซื้อพระพุทธรูป เครื่องอุปโภคบริโภค เครื่องนุ่งห่มผ้าห่มกันหนาว
1.พระพุทธรูปไว้ที่อาศรมและโรงเรียน จำนวน 2 องค์ 40,000 บาท
2.ผ้าห่มกันหนาวเครื่องนุ่งห่ม จำนวน 150 ชุด รวม 45,000 บาท
3.เครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 150 ชุด 45,000 บาท
4.ชุดอุปกรณ์การกีฬามอบโรงเรียน รวม 10,000 บาท
5.เครื่องปรุงทำอาหาร/ก๋วยเตี๋ยวเลี้ยงเด็กๆและคนในชุมชน 10,000 บาท
ณ บ้านม่อเกล้อคลี ต.แม่อุสุ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
และโรงเรียนบ้านนาหลวง ต.สะเอียบ จ.แพร่
? ร่วมบริจาคได้ที่ :
▶️ ศูนย์เผยแผ่และการศึกษาพระพุทธศาสนาฯ
▶️ ธ.กรุงไทย
▶️ เลขบัญชี 524-0-30424-6 บัญชีศูนย์ฯ
 ติดต่อร่วมบุญได้ที่ :
08-00339404
พระครูสังฆรักษ์ณัฐวุฒิ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ
?อานิสงส์การทำบุญ
1. การบริจาคยารักษาโรค ข้าวและอาหาร ชีวิตอุดมสมบูรณ์ สุขภาพแข็งแรง
2. การบริจาคเงินช่วยเหลือเด็กกำพร้า ครอบครัวอบอุ่น กิจการค้ารุ่งเรือง
3. การบริจาคเครื่องนุ่งห่ม ชาติหน้าจะมีเสื้อผ้าสวยๆสวมใส่ตลอดไป
4. การบริจาคทรัพย์สิน ชาติหน้าจะเป็นเศรษฐี มีฐานะมั่งคั่ง ร่ำรวย
5. ทำบุญสร้างพระพุทธรูป เสริมอำนาจวาสนาในชาตินี้ ชาติหน้าจะได้เป็นผู้บุืญหนักศักดิ์ใหญ่
ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ร่วมบริจาคเงินในครั้งนี้ด้วย ???

ร่วมแสดงความคิดเห็น