คณะรัฐศาสตร์ และรปศ. มช. จัดงานเเสดงความยินดีนักศึกษาเก่า มช. ดีเด่น ประจำปี 2563

ในวันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น. คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดงานเเสดงความยินดีนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี 2563 โดยมีผู้ได้รับรางวัลฯ จำนวน 2 ท่าน ดังนี้
1. พลตำรวจโทประจวบ วงศ์สุข ผู้ช่วยผู้บังคับบัญชาการตำรวจเเห่งชาติ
2. คุณศุกร์ศิริ บุญญเศรษฐ์ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง

โดยคณะรัฐศาสตร์ฯ ได้รับเกียรติจากคุณเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ (อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่) คุณเยาวลักษณ์ วิริยะพงศ์ (ผู้อำนวยการสำนักงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ มช.) ผู้แทนมูลนิธิรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มช. คุณณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด) ผู้แทนจากสมาคมรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มช. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพลิน ภู่จีนาพันธุ์ คณบดีคณะรัฐศาสตร์ฯ และนายธวัฒน์ รัตนอุบล นายกสโมสรนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ฯ กล่าวเเสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับรางวัลฯ

ทั้งนี้ คณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ฯ ได้ร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับรางวัลฯ ในงานดังกล่าวอีกด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น