ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน Hotel isolation และ Community isotatiom ในพื้นที่ จ.เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565 นายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายสุนทร ยามศิริ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายมนต์ชัย พงษ์เกียรติก้อง รองปลัดเทศบาล ให้การต้อนรับ นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และคณะ ที่ตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน Hotel isolation และ Community isotatiom ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และรับฟังปัญหา อุปสรรคในดำเนินงาน โดยมีเจ้าหน้าที่ศูนย์พักคอยร่วมให้การต้อนรับ ณ ศูนย์พักคอย Community Isolation เทศบาลนครเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น