งด !!เข้า -​ออก หย่อมบ้านห้วยไคร้ใหม่ อ.เวียงแหง ตรวจ ATK พบผลบวกจำนวนมาก ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

 

เมื่อวันที่ 15 ม.ค. 2565 ทาง งานสาธารณสุข อบต.เปียงหลวง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่แจ้งประชาสัมพันธ์ว่า สำหรับพี่น้องชาวพื้นที่ตำบลเปียงหลวง ที่ไปร่วมงานกินวอบ้านห้วยไคร้ใหม่ระหว่างวันที่ 11-15 ม.ค 2565ให้สังเกตอาการตัวเองให้กักตัวหากมีอาการให้แจ้งเจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านจอง,รพ.สต.บ้านเปียงหลวง และเข้ารับการตรวจ ATK ที่โรงพยาบาลเวียงแหงหรือรพ.สต. พร้อมทั้ง ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรค อย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ผลตรวจ ATK เบื้องต้น(ทราบผลอย่างไม่เป็นทางการ)พบผลบวกจำนวนมาก และงดเข้า-ออกหย่อมบ้านห้วยใคร้ใหม่ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น