ตำบลหัวฝายและตำบลน้ำชำ อ.สูงเม่น ทำงานเข้มข้นรุกหนักออกตรวจกลุ่มเสี่ยงป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2565 นาย สำราญ โด่งดัง ผญบ ม.12ต.หัวฝาย อสูงเม่น จ.แพร่
นาง รตนมน จินดาสุทธิ์ ผอ รพสต.บ้านป่าผึ้ง
กำนัน พิศมัย สบายวงค์ ประธาน อสม ต.หัวฝาย
นาง สมฤทัย กวาวสิบสามพยาบาลวิชาชีพ
น.ส. โชติกา ธนโชติวานิชเจ้าหน้าที่พนักงานบริการ
น.ส. สกาวเดือน ชาวเวียง สารวัตรกำนัน ต.หัวฝาย
ร่วมลงพื้นที่ ม.12 ต.หัวฝาย ออกตรวจกลุ่มเสี่ยงสูงมีทั้งหมดจำนวน 36 ราย พบผลบวก 7 ราย เป็นผลลบ 29 ราย

ให้คำแนะนำกลุ่มป่วย/กลุ่มเสี่ยงแยกกักตัวเฝ้าระวังตนเองเป็นเบื้องต้น ตามมาตราการโรคระบาดโควิด-19
น.ส.หอมกลิ่น แก้วน้อยเป็นตัวแทน ส.ส. กฤติเดช สันติวชิระกุล สนับสนุนมอบชุดตรวจ ATK เป็นบางส่วน
ให้ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่ รพ.สต.บ้านร่องเสี้ยว ต.น้ำชำ อ.สูงเม่น ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และ อสม.บ้านร่องแดง ม.6 ได้ร่วมประชุมหารือเพื่อหาแนวทางการดำเนินงาน กรณีพบผู้ป่วยโควิด-19 ในพื้นที่ จำนวน 1 รายเมื่อวานนี้ และได้ตรวจ ATK เพิ่มเติมในกลุ่มเสี่ยง จำนวน 9 ราย ผลเบื้องต้นพบ ผลบวก อีก 1 ราย เป็นผู้ป่วยเพศหญิง อายุ 1 ปี 2 เดือน และได้ดำเนินการส่งตัวเพื่อรับการตรวจยืนยัน ด้วยวิธี RT-PCR ที่ รพ.แพร่

ร่วมแสดงความคิดเห็น