นักเรียนโรงเรียนสันกำแพง ที่ผ่านการคัดเลือก นักกีฬาอินไลน์สปีดสเก็ต

นักเรียนโรงเรียนสันกำแพง นายปวริศ โนชัย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 ผ่านการคัดเลือกนักกีฬาอินไลน์สปีดสเก็ต เพื่อเก็บตัวฝึกซ้อมรายการมหกรรมกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ 2022 ครั้งที่ 19 ณ หางโจว ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

ร่วมแสดงความคิดเห็น