(มีคลิป) การจราจรสัปดาห์แรกของการเปิดเทอม

การจราจรสัปดาห์แรกของการเปิดภาคเรียน ปัญหาการจราจรมากที่สุดคือถนนสายแก้วนวรัฐ

จราจรเชียงใหม่ตรวจสอบสภาพการจราจรสัปดาห์แรกของการเปิดภาคเรียนทำให้เส้นทางที่ปัญหาการจราจรมากที่สุดคือถนนสายแก้วนวรัฐ และทำให้ถนนสายเชียงใหม่-เชียงราย ท้ายแถวสะสมถึงแยกแม่กวง
โดยขอแนะนำการใช้เส้นทางเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรเส้นทางดังนี้

1.เข้าเมืองแนะนำใช้แยกแม่คาวเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาสะดวกกว่า

2.ผู้ปกครองส่งบุตรหลานโรงเรียนปริ๊นฯสามารถใช้แยกแม่คาวฯขวา-แยกรวมโชคฯซ้าย-แยกฟ้าฮ่ามขวา-ถนนเลียบน้ำปิง จะสะดวกกว่า

3.ผู้ปกครองส่งบุตรหลานโรงเรียนปริ๊นฯใช้แยกศาลเด็กขวา-เข้าถนนตรัสวงศ์ -แยกสันกู่เหล็กเหล็กขวา-แยกหลังปริ๊นฯ

4.ผู้ปกครองส่งบุตรหลานโรงเรียนดาราฯใช้แยกศาลเด็กซ้าย-แยกหนองประทีปขวา-แยกโฮเต็ลใต้ขวา

เพื่อเป็นทางเลือกในการแก้ไขปัญหาการจราจรร่วมกันโปรดวางแผนการเดินทางหรือปฏิบัติตามกฎหมายจราจรเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุร่วมกัน

ร่วมแสดงความคิดเห็น