ส่งทีมวิทยากรฝืมือดีติวเข้มพัฒนาผู้เรียนลูกเสือ

ร.ร.เทพนารี ส่งทีมวิทยากรฝืมือดีติวเข้มพัฒนาผู้เรียนลูกเสือ ร.ร.อนุบาลแพร่

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นางสุกานดา พันธุ์นิติพงศ์ ผอ.ร.ร.เทพนารี อ.สูงเม่น จ.แพร่ เผยว่า ตามที่นายวิทูรย์ สินธุวงศ์ ผอ.ผอ.ร.อนุบาลแพร่ ได้ปนะสานขอความอนุเคราะห์สนับสนุนแนวการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพลูกเสือมายังโรงเรียนเทพนารี เพื่อวางแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนลูกเสือในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้น นุบาล 3 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตลอดหลักสูตร 40 คาบเรียน เพื่อจะใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมต่อไปนั้น

โดยเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา นายสิทธิเดช พันธุ์นิติพงศ์ ผู้จัดการโรงเรียนเทพนารี รองผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนเทพนารี และ พันเอกบุญนำ เทศัชบุตร ที่ปรึกษากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนลูกเสือโรงเรียนเทพนารี ผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติเลขานุการสมาคมสโมสรลูกเสือจังหวัดแพร่ และบุคลากรทางการลูกเสือโรงเรียนเทพนารี ได้ให้ความอนุเคราะห์ไปเป็นวิทยากรฝึกอบรมทักษะการสอนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนลูกเสือ ให้กับผู้กำกับลูกเสือโรงเรียนอนุบาลแพร่ ณ โรงเรียนอนุบาลแพร่

ผอ.ร.ร.เทพนารี กล่าวอีกว่า นอกจากนั้น โรงเรียนเทพนารี ให้ความอนุเคราะห์มอบแผนปฏิบัติการสอนและฝึกกิจกรรมลูกเสือระดับอนุบาลปีที่ 1-3 หลักสูตรเตรียมลูกเสือสำรอง ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 หลักสูตรลูกเสือสามัญ ให้กับ นายวิทูรย์ สินธุวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลแพร่ เพื่อเป็นแนวทางการจัดกิจกรรมลูกเสือให้กับโรงเรียนอนุบาลแพร่ ด้วย โรงเรียนอนุบาลแพร่รับมอบด้วยความขอบคุณยิ่ง

ร่วมแสดงความคิดเห็น