ให้การต้อนรับคกก.บริหารงานพระมหาธาตุมภเมทนีดล

ผู้บังคับการกองบิน 41 ให้การต้อนรับคณะกรรมการบริหารงานพระมหาธาตุมภเมทนีดล นภพลภูมิสิริ

 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565 พลอากาศเอก ณรงค์ อินทชาติ ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพอากาศ ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารงานพระมหาธาตุมภเมทนีดล นภพลภูมิสิริ พร้อมคณะกรรมการบริหารงานพระมหาธาตุนภเมทนีดล นภพลภูมิสิริ เดินทางมาปฏิบัติราชการ ที่พระมหาธาตุนภเมทนีดล นภพลภูมิสิริ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นาวาอากาศเอก วงศ์วิวัติ วัฒนวรางกูร ผู้บังคับการกองบิน 41 ให้การต้อนรับ ณ ท่าอากาศยานทหาร กองบิน 41
 ในการนี้ คณะฯ ได้เดินทางตรวจสอบอาคารพักอาศัยของคณะที่ทำงานพระมหาธาตุฯ ณ สถานีรายงานดอยอินทนนท์ พร้อมทั้งเดินทางไปตรวจสอบผลการดำเนินการก่อสร้างฯ ณ พระมหาธาตุมภเมทนีดล นภพลภูมิสิริ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ อีกทั้งร่วมสักการะพระพุทธศาสดาประชานาถ, สักการะพระแก้วสัมฤทธิ์ผล และพระสถูปพระเจ้าอินทวิชยานนท์ เพื่อความเป็นสิริมงมล ทั้งนี้คณะฯ มาปฏิบัติราชการ ระหว่างวันที่ 19-20 พฤษภาคม 2565

ร่วมแสดงความคิดเห็น