ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการอากาศโยธิน ประจำปี 2565

 เมื่อวันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 นาวาอากาศเอก วงศ์วิวัติ วัฒนวรางกูร ผู้บังคับการกองบิน 41 พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน 41 ร่วมรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานสายวิทยาการอากาศโยธิน เพื่อรวบรวมข้อมูลและรับฟังข้อขัดข้องและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติภารกิจ โดยมี พลอากาศโท วิญญา โพธิ์คานิช ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมเดชะตุงคะ กองบิน 41 


 ในการนี้ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เป็นประธานในการมอบทุนการศึกษา ให้แก่เด็กนักเรียนที่มีผลการเรียนดี ซึ่งเป็นครอบครัวของข้าราชการในสังกัดกองบิน 41 เพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจ ก่อเกิดแรงจูงใจให้แก่นักเรียน และมีความตั้งใจในการศึกษาเล่าเรียนต่อไป อีกทั้งได้เดินทางตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับทหารกองประจำการ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับทหารใหม่ในส่วนของกองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน 41 อีกด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น