คณะแพทย์ มช.จัดกิจกรรม AHA BOOM

คณะแพทยศาสตร์ มช.จัดกิจกรรม Advanced HA Re-Accreditation BOOM MedCMU ( AHA BOOM )

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม Advanced HA Re-Accreditation BOOM MedCMU ( AHA BOOM ) พร้อมทั้งเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “การขับเคลื่อนพลังองค์กรสู่ Advanced HA Re-Accreditation ”

โดยมี ผศ.นพ.เศรษฐพงศ์ บุญศรี รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ กล่าววัตถุประสงค์ของการจัดงาน , นอกจากนี้ในงานยังได้จัดให้มีการบรรยายเรื่อง ” ผนึกพลัง ประสาน ความร่วมมือ สู่ Advanced HA Re-Accreditation ” วิทยากรโดย ผศ.นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ , การนำเสนอ 4 ระบบสำคัญ ได้แก่ ระบบบริหารความเสี่ยง ,ระบบยา ,ระบบสิ่งแวดล้อมในการดูแลผู้ป่วย , ระบบป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล , การบรรยายเรื่องพูดอย่างไรให้ปังเปะเวอร์ : 4 Scenario ตามมาตรฐาน และจัดให้มีการมอบรางวัลต่างๆ ได้แก่ รางวัล 5 ส. , รางวัล check in โดนใจ , รางวัลบุคคล และหน่วยงาน ในดวงใจ เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนและปฎิบัติการ 50 ปี คณะแพทยศาสตร์ มช.และทาง ZOOM Meeting

ร่วมแสดงความคิดเห็น