เมืองแพร่ร่วมใจ กำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม.2565 น.สพ.ดร.สมพร พรวิเศษศิริกุล ปศุสัตว์จังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นายเฉลิมพิพัทธ์ ศรีโพลา ปศุสัตว์อำเภอเด่นชัย น.สพ.จิรัฎฐ์ ทะนันชัย นายสัตวแพทย์ชำนาญการ นายนิคม ดอกสลิด สัตวแพทย์ชำนาญงาน นายชัยเชษฐ์ ธงสิบเอ็ด สัตวแพทย์ชำนาญงาน

พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และลูกจ้างกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองแพร่ ร้องกวาง ลอง วังชิ้น และสูงเม่น จังหวัดแพร่ บูรณาการร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จั๊วะ อำเภอเด่นชัย ปฏิบัติงานกิจกรรมควบคุมประชากรสุนัข แมว โดยการผ่าตัดทำหมันถาวร ตามโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2565 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยะราชนารี

โดยมีกิจกรรมผ่าตัดทำหมันสุนัขแมว แก่สุนัข 8 ตัว แมว 28 ตัว ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านดงสุระ ม2 ตำบลแม่จั๊วะ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ โดยมีนายยงยุทธ บุญแวว นายกองค์การบริการส่วนตำบลแม่จั๊วะ นำคณะเจ้าหน้าที่เฯร่วมปฏิบัติงาน

ร่วมแสดงความคิดเห็น