ทต.เด่นชัยดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมบ้าน

หรั่ง สีงาม ตื้นตันใจทต.เด่นชัยดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมบ้าน
………เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม2565 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลเด่นชัย อ.เด่นชัย จ.อะร่โดย นายดำรงเกียรติ กิตติประภัสร์ นายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย มอบหมายให้ นายขุนพล วงค์เขื่อนแก้ว ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ร่วมกับ น.ส.เบญจพร สุธรรมปวง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเด่นชัย
…………คณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้ใหญ่บ้าน และลูกบ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลเด่นชัย ลงพื้นที่ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมบ้าน ราย นายหรั่ง สีงาม หมู่ที่ 5 ตำบลเด่นชัย โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการ (ส่วนตัว) จากนายดำรงเกียรติ กิตติประภัสร์ นายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย สร้างความปลื้มปิติกับนายหรั่ง สีงาม เป็นอย่างมาก

ร่วมแสดงความคิดเห็น