พช.อ.สูงเม่น ลงพื้นที่ ติดตามครัวเรือนตกเกณฑ์จปฐ. ปี 2564

พช.อ.สูงเม่น ลงพื้นที่ติดตามครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ. ปี 2564 ด้านรายได้ ในระบบ TPMAP สามารถพัฒนาได้

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 10.30 น. ณ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านเหล่า อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ นางผุสดี ดวงเนตร พัฒนาการอำเภอสูงเม่น มอบหมายให้ นางดวงมณี นวลจันทร์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ.64 ด้านรายได้ จากระบบ TPMAP ครัวเรือน น.ส.วันวิสาข์ ข่มอาวุธ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านเหล่า ซึ่งสามารถพัฒนาได้

โดยมี นายดิเรก เหล่ากาวี ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน นายกันตภณ อภิแตงอ่อน ประธานผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนอำเภอสูงเม่น เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอสูงเม่น ผู้นำท้องถิ่น/ท้องที่ ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ในโอกาสนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสูงเม่น ได้มอบกล้าพันธุ์ผัก ปศุสัตว์อำเภอมอบวิตามินและแร่ธาตุรวม สำหรับสัตว์เล็ก เพื่อให้นำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน และส่งเสริมการทำเกษตรตามแนวทางขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง​ แก่​ น.ส.วันวิสาข์ ข่มอาวุธ

ในการลงพื้นที่ในครั้งนี้ เน้นมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) และมาตรการสาธารณสุข D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด

ร่วมแสดงความคิดเห็น