สูงเม่น เดินสายมอบเครื่องอุปโภคบริโภค

อ.สูงเม่นเดินสายรับมอบเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมาย
………เมื่อที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2565 นายศิวัช ฟูบินทร์ นายอำเภอสูงเม่น จ.แพร่ มอบหมายให้ นางผุสดี ดวงเนตร พัฒนาการอำเภอสูงเม่น พร้อมด้วยทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสูงเม่น รับมอบเครื่องอุปโภค บริโภค เช่น สบู่ ยาสีฟัน มาม่า ปลากระป๋อง ข้าวสาร น้ำปลา ฯลฯ เพื่อดำเนินการรวบรวมส่งมอบให้ครัวเรือนเป้าหมายโครงการการขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “รวมพลังคนแพร่แก้จน” ในพื้นที่อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ เป็นการบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน จำนวน 3 แห่ง ดังนี้
……..เวลา 10.00 น. ณ ศรีสว่าง ตำบลสูงเม่น อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ รับมอบเครื่องอุปโภคบริโภค จากพระมหาพีรวัฒน์ ปิยเมธี เจ้าอาวาสศรีสว่าง ตำบลสูงเม่น (หน่วยอบรมประจำตำบลสูงเม่น)
………เวลา 11.00 น. ณ วัดดอนแก้ว ตำบลน้ำชำ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ รับมอบเครื่องอุปโภคบริโภค จากพระครูสังฆรักษ์ นันทพล สิริปัญโญ เจ้าคณะตำบลน้ำชำ (หน่วยอบรมประจำตำบลน้ำชำ)
……….เวลา 15.00 น. ณ วัดดอนทัน ตำบลร่องกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ รับมอบบเครื่องอุปโภคบริโภค จากพระครูวิธานวิริยคุณ (หน่วยอบรมประจำตำบลร่องกาศ)
……..โดยมีนางจลณี อินทรสมใจ นายกเทศมนตรีตำบลสูงเม่น นายมานพ เลิศศิลากุลนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเม่น นายเพ็ญ ก่อกองกำนันตำบลสูงเม่น ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องถิ่น/ท้องที่ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้.
…… ในการลงพื้นที่เน้นมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) และมาตรการสาธารณสุข D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด

ร่วมแสดงความคิดเห็น