สนภ.3 สนับสนุนสถานที่จัดขบวนวันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

สนภ.3 สนับสนุนสถานที่จัดขบวนวันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติดโลก

เมื่อวันที่ 28 มิ.ย.65 บก.ทท.(นทพ.)โดย สนภ.3 นทพ.ให้การสนับสนุนสถานที่บริเวณสนามฟุตบอล สนภ.3 นทพ. ในการตั้งขบวนรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดของนักเรียน เพื่อจัดตั้งแถวระเบียบของริ้วขบวน เดินจาก สนภ.3 นทพ. ถึง รร.สองแคววิทยาคม พร้อมอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในวันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติดโลก และกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปี 2565 ณ สนภ.3 นทพ. ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น