(มีคลิป) ลุงตู่ และคณะเซลฟี่ท่ามกลางบรรยากาศชื่นมื่น

นายกลุงตู่พร้อมคณะถ่ายภาพเซลฟี่มวลชนที่รอต้อนรับบรรยากาศชื่นมื่นแบบเป็นกันเอง

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 29 มิ.ย. 65 ที่โรงเรียนวัดเวฬุวัน ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะเยี่ยมชมผลการดำเนินงานพัฒนาทักษะการเขียนชุดคำสั่งหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ขั้นพื้นฐาน (Coding ซึ่งสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Depa) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการ Coding Thailand ซึ่งเป็นโครงการแพลตฟอร์มออนไลน์ระดับประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มทักษะด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ให้กับเยาวชน โดยโรงเรียนวัดเวฬุวัน อำเภอสารภีจังหวัดเชียงใหม่ เป็นหนึ่งในโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือก ภายใต้มาตรการช่วยเหลือหรืออุดหนุนเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล จากนั้นเยี่ยมชมผลงานการยกระดับทักษะของคุณครูผ่านการเรียนการสอนจริง และกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างรัฐ-เอกชน
สำหรับโรงเรียนวัดเวฬุวันเป็นโรงเรียนขยายโอกาสเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 จากนั้นนายกรัฐมนตรีได้เยี่ยมชมโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติของอำเภอสารภี ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติและชุมชนท้องถิ่น


ระหว่างที่อยู่ในโรงเรียนวัดเวฬุวัน ทางด้าน นายนรพล ตันติมนตรี ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และอดีต ส.ส.จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับแจ้งว่ามีประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่พื้นที่สายใต้ ฮอด อมก๋อย ดอยเต่าและแม่แจ่ม นำกระเช้าผลไม้ ทั้งลำไยและผลผลิตชุมชนมามอบให้กับนายกรัฐมนตรี พร้อมกันนั้นนายกรัฐมนตรีได้ร่วมกันถ่ายภาพทักทายอย่างเป็นกันเอง โดยมีการถ่ายภาพเซลฟี่กับมวลชนที่มาต้อนรับด้วยบรรยากาศที่ชื่นมื่น แม้จะมีสภาพอากาศที่ค่อนข้างร้อนอบอ้าวก็ตาม จากนั้นนายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปจุดอื่นคาดว่าเทศบาลตำบลแม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ จะเป็นจุดสุดท้ายสำหรับภาระกิจนายกรัฐมนตรีและคณะในวันนี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น