ประชุมฯแก้ไขปัญหาความมั่นคงในพื้นที่ชายแดน

ประชุมเครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาความมั่นคงในพื้นที่ชายแดน

เมื่อวันที่ 29 มิ.ย.65 บก.ทท. (นทพ.)โดย พ.อ.ยศศักดิ์ บรรเทา ผบ.นพค.33 สนภ.3 นทพ.
นำกำลังพลของหน่วยฯ ร่วมกับ ผู้บริหาร อปท. และเครือข่ายนักพัฒนาในพื้นที่ ทภ.3 ด้านเมียนมา อ.แม่สอด ให้การต้อนรับ ชด.ทหาร/สลก.กอ.นชท.บก.ทท. มีกำหนดเดินทางมาประชุมเครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาความมั่นคงในพื้นที่ชายแดน ประสานการปฏิบัติแลกเปลี่ยนข้อมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ระหว่างวันที่ 28 – 30 มิ.ย.65

ทั้งนี้หน่วย สนับสนุนอาหารและ เครื่องดื่ม จำนวน 200 ชุด โดยมี กอ.รมน.จ.ตาก, สภ.แม่สอด, คณะครู นักเรียน รร.แม่ปะวิทยาคม และเครือข่ายนักพัฒนาในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับ
ณ ห้องประชุมลีลาวดี โรงแรมวัฒนาวิลเลจ รีสอร์ท ต.พระธาตุผาแดง อ.แม่สอด จ.ตาก

ร่วมแสดงความคิดเห็น