สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 จ.เชียงใหม่ 2/07/2565

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) จังหวัดเชียงใหม่ประจำวันที่ 2 กรกฏาคม 2565 เวลา 18.30 น.

ผู้ติดเชื้อรายวันโดยเฉลี่ย 14 วัน 30 ราย (สะสม 34,609ราย)
เข้าข่ายติดเชื้อ 862 ราย(เข้าข่ายสะสม 328,082 ราย)
โดยแบ่งเป็นผู้ป่วยรุนแรง ปอดอักเสบ และมีการให้อ็อกซิเจนในอัตราไหลสูง 4 ราย
ผู้ป่วยรุนแรงที่ปอดอักเสบ ต้องใส่ท่อช่วยหายใจ 6 ราย

ผู้เสียชีวิต 1 ราย (สะสม 297 ราย โดยแบ่งเป็นจากการติดเชื้อโควิด 229 ราย และจากโรคอื่น 68 ราย )
ผู้ป่วยที่ยังอยู่ในระบบการรักษา 3,130 ราย (ใน รพ.236 ราย ผู้ป่วยนอก 2,894)
รักษาหายแล้ว 1,083 ราย

จำนวนเตียงว่างในโรงพยาบาลขณะนี้ 102 เตียง

ร่วมแสดงความคิดเห็น