ขุดลอก รื้อวัชพืช ในแหล่งน้ำ จำนวน 2 จุด

ศูนย์น้ำร่วมกับ สจ.ปิ้นกำนันติ๋ว นายกอบต.ดอนมูล ขุดลอก รื้อวัชพืช

นายกอนุวัธ มอบ สจ.ปิ้นลุยกับศูนย์น้ำร่วมกับ กำนันติ๋ว นายกอบต.ดอนมูล ขุดลอก รื้อวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำ ต.ดอนมูล โดยผู้สื่อข่าวรายงานว่า ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 4 กรกฏาค 2565 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ สจ.ปิเร นายทศนาถ สำเนียง ส.อบจเขต 3 อ.สูงเม่น และเจ้าหน้าที่กองช่าง อบจ.แพร่ นำเครื่องจักรกล(รถ) ร่วมกับ


กำนันติ๋ว นายวสันต์ ปารมาย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมูล ดำเนินโครงการขุดลอก รื้อวัชพืชและสิ่งกีดขวางแหล่งน้ำ จำนวน 2 จุด

จุดที่ 1 ขุดลอกลำเหมืองร่องบ้า หมู่ 3 ตำบลดอนมูล ขนาดความกว้าง 6.00 ม. ยาว 100.00 เมตร
จุดที่ 2 ขุดลอกลำเหมืองฝาย หมู่ 6 ตำบดอนมูล อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ขนาดความกว้าง 6 เมตร ยาว 514 เมตร เพื่อให้น้ำไหลสะดวกรวดเร็ว เป็นการป้องกันน้ำท่วม เป็นแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อใช้ในการทำการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง และยังสร้างความชุ่มชื่นให้กับผืนดิน

ร่วมแสดงความคิดเห็น