(มีคลิป) สูงเม่น จัดกิจกรรมขยะรีไซเคิลสร้างรายได้

ชาวบ้านสูงเม่น หมู่ 2 จัดกิจกรรมขยะรีไซเคิลสร้างรายได้

ขยะรีไซเคิลสร้างรายได้เป็นเงิน มีนัดกันทุกวันเสาร์ต้นเดือนรายนี้ เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 22565 ที่บ้าน หมู่ 2 ต.สูงเม่น อ.สูงเม่น จ.แพร่ นางกัญญานันท์ ชินสว่างวัฒนกุล ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ตำบลสูงเม่นพร้อมคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลสูงเม่น ได้ทำการเปิดรับซื้อวัสดุรีไซเคิล ของศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจหมุนเวียนชุมชน(วัสดุรีไซเคิล)ชุมชนเม่นทองพัฒนาหมู่ที่ 2 ตำบลสูงเม่น

เพื่อเป็นการส่งเสริม เสริมสร้างคนในชุมชนรู้จักรักษาสิ่งแวดล้อม รักษาความสะอาดในชุมชน นำสิ่งที่สามารถนำมารีไซเคิลได้มาเปลี่ยนเป็นเงินและเกิดการเรียนรู้ในครอบครัวเพื่อสอนให้ลูกหลานรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยกิจกรรมดังกล่าว หมู่บ้านจะจัดทำทุกขึ้นวันเสาร์ของต้นเดือน และได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านเป็นอย่างดี

ร่วมแสดงความคิดเห็น