ลุยตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงภัยในเขต อ.เมืองแพร่

ผวจ.แพร่เข้มป้องกันน้ำท่วมให้ ปภ.แพร่ ลุยตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงภัยในเขต อ.เมืองแพร่

เมื่อวันที่2 กรกฏาคม 2565 นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่/ผู้อำนวยการจังหวัด มอบหมายให้ นายสายัณห์ กาวีวงค์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่ ร่วมกับอำเภอเมืองแพร่ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ ลงพื้นที่สำรวจพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเมืองแพร่ ดังนี้
………..จุดที่ 1 ติดตามการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง บริเวณแยกนาแหลม ตำบลทุ่งกวาว
………..จุดที่ 2 สะพานบ้านปากกลาย หมู่ที่ 7 ตำบลป่าแดง
จุดที่ 3 บ้านน้ำกลาย หมู่ที่ 5 ตำบลป่าแดง

ร่วมแสดงความคิดเห็น