อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เปิดกิจกรรมสูงวัยพลังบวก

อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เปิดกิจกรรมสูงวัยพลังบวก ณ ลานพื้นถิ่นล้านนา หน้าอนุสาวรีย์สามกษัตริย์

เมื่อวันที่ 3 กรกฏาคม 2565 เวลา 18.30 น. ณ ลานพื้นถิ่นล้านนา หน้าอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เป็นประธานเปิดกิจกรรมสูงวัยพลังบวก ข่วงผญ่า ภูมิปัญญา เวลา ความรัก โดยมีนายวรญาณ บุญ​ณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นกล่าวต้อนรับและนาง จิราพร เชาวประยูร ยามาโมโต้ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้กล่าวรายงาน การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความมั่นคง ในการดำรงชีวิตของผู้สูงอายุ

โดยเฉพาะมิติด้านเศรษฐกิจ ผ่านการดำเนินงานภายใต้เครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยเครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุ 7 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ประธานสภาสมาคมผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยประจำจังหวัด 7 จังหวัด เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 7 จังหวัด ประธานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 7 จังหวัด ภายในงานประกอบด้วยพิธีมอบใบประกาศนียบัตรเพื่อยกย่อง ผลการดำเนินงานเครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุ การแสดงคนสามวัย การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ โดยได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุ 7 จังหวัด ทีมวิทยากรจากมหาวิทยาลัยธนบุรีวิทยาเขตเหนือ และเทคโนโลยีชุมชนจังหวัดลำพูน

ร่วมแสดงความคิดเห็น