คืบหน้าจัดระเบียบ สายไฟฟ้าสายสื่อสาร เชียงใหม่

วันนี้ (2 ส.ค. 65) นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์จังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดฯ พร้อมเปิดเผยถึงความคืบหน้าการจัดระเบียบสายไฟฟ้าและสายสื่อสาร จังหวัดเชียงใหม่ ว่าจังหวัดเชียงใหม่ โดย นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานจัดระเบียบสายไฟฟ้าและสายสื่อสารให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นระบบ ภายใต้ทิศทางที่จัดเจน โดยมีเป้าหมายจัดระเบียบตามถนนเส้นทาง ที่มีประชาชนอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น และมีสายไฟฟ้าสายสื่อสารรกรุงรัง ไม่เป็นระเบียบ เป็นลำดับแรก โดยใช้ระยะเวลา 1 เดือน 1 เส้นทาง ซึ่งในเส้นทางแรก ได้ดำเนินการจัดระเบียบที่เส้นทางถนนวังสิงห์คำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ไปจนถึงสะพานป่าตัน ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน ที่ผ่านมา ด้วยการนำสายสื่อสารที่ไม่ใช้งานออกทั้งหมด ซึ่งขณะนี้ดำเนินการไปแล้วกว่า 60 % และพบว่ามีปริมาณสายไฟฟ้าสายสื่อสารมากพอสมควร

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ชี้แจงว่า การจัดระเบียบสายไฟฟ้าสายสื่อสารในครั้งนี้ ไม่ใช่การนำเอาสายไฟฟ้าสายสื่อสารลงใต้ดิน แต่เป็นการปลดสายไฟฟ้าสายสื่อสารที่ไม่ได้ใช้งานออก และจัดระเบียบใหม่ โดยการมัดรวมเป็นก้อน ด้วยความร่วมแรงร่วมใจจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกว่า 10 บริษัท เพื่อทำให้ทัศนียภาพเมืองเชียงใหม่ มีความสวยงาม และสะอาดตามากขึ้น ซึ่งวิธีนี้จะเป็นการประหยัดงบประมาณและใช้เวลาน้อยกว่าการนำสายไฟฟ้าสายสื่อสารลงใต้ดิน สำหรับในระยะต่อไป จะได้มีการจัดระเบียบที่บริเวณหลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไปจนถึงวัดอุโมงค์ ส่วนเส้นทางที่ 3 และ 4 ได้มีการกำหนดแผนงานไว้แล้ว ซึ่งจะได้มีการนำเข้าสู่ที่ประชุมเพื่อหามติที่ชัดเจนอีกครั้ง

นอกจากนี้ จะมีการดำเนินการจัดระเบียบสายไฟฟ้าและสายสื่อสารเร่งด่วน ที่บริเวณสะพานระแกง คลองแม่ข่า ภายหลังได้มีการพัฒนาจัดระเบียบชุมชนริมคลองแม่ข่า ให้มีความสวยงามแล้ว แต่พบว่ายังคงมีสายไฟฟ้าพาดผ่านอยู่ ทีมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ จึงจะได้เข้าไปดำเนินการจัดระเบียบสายไฟฟ้าแรงต่ำและสายสื่อสาร ในวันที่ 16 สิงหาคม 2565 เพื่อให้ทัศนียภาพของคลองแม่ข่ามีความสวยงามมากยิ่งขึ้น

ร่วมแสดงความคิดเห็น