เยี่ยมผู้พิการ และสมทบสร้างที่อยู่อาศัยผู้ให้กับผู้ยากไร้

เยี่ยมผู้พิการ และสมทบสร้างที่อยู่อาศัยผู้ให้กับผู้ยากไร้ บ้านอัมพวัน ต.เตาปูน อ.สอง
……….เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565
ส.ส.นพ.นิยม วิวรรธนดิฐกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อจังหวัดแพร่ะร้อมด้วยคณะลงพื้นที่เยี่ยมผู้พิการยากไร้ พร้อมมอบหม้อหุงข้าว ข้าวสารอาหารแห้ง นม และน้ำดื่ม รายนาม นายคมสัน คำปลิว อาศัยอยู่บ้านไม่มีเลขที่ บ้านอัมพวัน หมู่ 8 ตำบลเตาปูน อำเภอสอง จังหวัดแพร่
และมอบเงินสมทบการสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้ รายนาม นายจิต ฟองแก้ว บ้านเลขที่ 84/1 บ้านอัมพวันหมู่ 8 ตำบเตาปูน อำเภอสอง จังหวัดแพร่
……….โดยมี นายวิชัน ใจเขม็ง ดำนันตำบลเตาปูนพร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้าน และช่างไม้ที่เสียสละเวลาโดยไม่รับค่าตอบแทนค่าจ้างแรงงานในการสร้างบ้าน แต่อย่างใดร่วมมอบ

ร่วมแสดงความคิดเห็น