เมืองแพร่ เข้ารับรางวัลเครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน

กำนันภาสกร หม้อกรอง เข้ารับรางวัลเครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน/ชุมชนเมือง อ.เมืองแพร่ ได้รับรางวัลเครือข่ายตัวอย่าง จาก รมต. สำนักนายก


………ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 25 ก.ค.65 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและสร้างโอกาส ในการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนเมือง โดยมีเป้าหมายประกอบด้วย ผู้แทน เครือข่าย กทบ.ระดับจังหวัด 1 คน/ระดับอำเภอๆละ1 คน และผู้แทน กทบ.ที่ได้รับรางวัล กทบ.ตัวอย่าง 3 รางวัล/เครือข่ายตัวอย่าง 3 รางวัล/ปชร.ตัวอย่าง 3 รางวัล
……..โดยมี นายเบญจพล นาคประเสริฐ ผู้อำนวยการ สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ กล่าวรายงาน นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบนโยบาย กล่าวเปิดงาน และทำพิธีเบิดงาน
……..ภายในงานมี พิธีมอบรางวัลชนะเลิศ โดย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

  • รางวัลกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองตัวอย่าง ( 9 รางวัล)
  • รางวัลโครงการตามแนวทางประชารัฐตัวอย่าง ( 9 รางวัล)
  • รางวัลเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองตัวอย่าง (9 รางวัล)
    ………ในส่วนของ จ.แพร่ ขอแสดงความยินดีกับ เครื่อข่ายกองทุนหมู่บ้าน/ชุมชนเมือง อ.เมืองแพร่ ที่ได้รับรางวัลเครือข่ายตัวอย่าง โดยมี นายภาสกร หม้อกรอง กำนัน ต.บ้านถิ่น ประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านชุมชนเมือง อ.เมือง และ จ.แพร่ เป็นผู้รับมอบโล่จาก นายอนุชา นาคาศัย รมต. สำนักนายก

ร่วมแสดงความคิดเห็น