พช.แพร่ ร้อยดวงใจ ประดิษฐ์ผีเสื้อจากผ้าไทย

เตรียมส่งมอบเพื่อใช้สำหรับงานวันกาชาด 100 ปี พ.ศ.2566 ร้านกาชาดกระทรวงมหาดไทย

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดแพร่ นายวีรกานต์ บุญตัน พัฒนาการจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน นักวิชาการ และภาคีเครือข่าย กลุ่ม/องค์กรสตรี ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ร่วมกันประดิษฐ์ผีเสื้อที่ทำจากผ้าหม้อห้อมอัตลักษณ์จังหวัดแพร่

ซึ่งจังหวัดแพร่ มีเป้าหมายจำนวน 800 ตัว เพื่อส่งมอบให้กรมการพัฒนาชุมชน สำหรับใช้ในงานวันกาชาด 100 ปี พ.ศ.2566 ซึ่งร้านกาชาดกระทรวงมหาดไทย จะจัดขึ้นในวันที่ 8-18 ธันวาคม 2566 นี้ ณ สวนลุมพินี

ร่วมแสดงความคิดเห็น