จับต่างด้าวพักไม่แจ้ง

จับ 2 ราย “เป็นเจ้าบ้านฯ รับคนต่างด้าวเข้าพักอาศัย ไม่แจ้งเจ้าหน้าที่ภายใน 24 ชั่วโมง” ซึ่งไม่แจ้งที่พักอาศัยให้คนต่างด้าว 2 ราย

เมื่อวันที่ 21 พ.ย.2566 พล.ต.ต.เกติ์ฉกาจ นิลประดับ ผบก.ตม.5 สั่งการให้ ตม.จ.เชียงใหม่ ตรวจเข้มพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อป้องกันปราบปรามอาชญากรรมอย่างเต็มรูปแบบ ตม.จ.เชียงใหม่ โดยการอำนวยการของ พ.ต.อ.ศราวุธ วะเท ผกก.ตม. และ พ.ต.ท.หญิง พัสษลพร ศุกระศร รอง ผกก.ตม.มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานสืบสวนปราบปรามฯ บูรณาการร่วมกับ หน่วยงานความมั่นคงภายในพื้นที่ ทำการสืบสวนเพื่อจับกุมคนต่างด้าว ซึ่งได้กระทำความผิดตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 หรือความผิดตามกฎหมายอื่น

ได้ปฏิบัติหน้าที่เมื่อวานนี้ ตม.จ.เชียงใหม่ บูรณาการร่วมกับ กก.สส.บก.ตม.5 ออกตรวจสถานประกอบการในพื้นที่รับผิดชอบ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ผลการตรวจสอบ จับกุมและเปรียบเทียบปรับเจ้าบ้าน 1 ราย โดยกล่าวหาว่า “เป็นเจ้าบ้านฯ รับคนต่างด้าวเข้าพักอาศัยไม่แจ้งเจ้าหน้าที่ภายใน 24 ชั่วโมง” ซึ่งไม่แจ้งที่พักอาศัยให้คนต่างด้าว 2 ราย และได้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ พ.ร.บ.คนเข้าเมือง, พ.ร.บ.ค้ามนุษย์, พ.ร.ก.การทำงาน และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ทราบ
วิธีการแจ้งรับคนต่างด้าวเข้าพักอาศัย สำหรับเจ้าบ้านหรือผู้ครอบครองเคหสถาน สามารถดำเนินการได้ 3 วิธีการ ดังนี้
1. สามารถนำเอกสารมาดำเนินการด้วยตนเอง หรือ มอบหมายให้ผู้อื่นนำเอกสารมาแจ้ง ณ ที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองในเขตพื้นที่ที่คนต่างด้าวพักอาศัย (ตามวันและเวลาราชการ) .
2. แจ้งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ที่อยู่ ตรวจคนเข้าเมือง จ.เชียงใหม่ เลขที่ 71 ม.3 ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200 หรือตามที่อยู่ในเขตพื้นที่ที่คนต่างด้าวพักอาศัย
3. แจ้งทางอินเตอร์เนท (Internet) โดยดำเนินการได้ที่เว็บไซต์ www.immigration.go.th ในหน้าต่างการแจ้งที่พักอาศัย
ทั้งนี้ หากต้องการแจ้งเบาะแส หรือหากมีข้อสงสัยใดๆ สามารถสอบถามกับทาง ตม.จ.เชียงใหม่
ได้โดยตรง ผ่านทาง website ของ ตม.จ.เชียงใหม่ : https://chiangmai.immigration.go.th หรือ Facebook : https://www.facebook.com/immchiangmai หรือสายตรงที่โทรศัพท์ 0 5320 1755
ตม.จ.เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น