โครงการชลประทานเชียงใหม่ มั่นใจน้ำนองเต็มตลิ่ง ส่งเสริมงานประเพณียี่เป็งได้

โครงการชลประทานเชียงใหม่ มั่นใจน้ำนองเต็มตลิ่ง ส่งเสริมงานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ได้ พร้อมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จากงานลอยกระทงในลำน้ำปิง คาดกระทงเพิ่มขึ้น 10 – 15% เตรียมคลิกออฟ 1 ธ.ค.66

วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2566 นายจรินทร์ คงศรีเจริญ ผู้อำนวยการ โครงการชลประทานเชียงใหม่ เป็นประธานประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล จากงานลอยกระทงในลำน้ำปิง โดยมี นายวิชัย ชัยเจริญชาติ ผู้อำนวยการ ส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 1 เจ้าหน้าที่โครงการชลประทาน ตัวแทนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เทศบาลตำบลป่าแดด เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมริมน้ำ ภายในโครงการชลประทานเชียงใหม่ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

ภายในการประชุมครั้ง นายชนม์ฐพัฒน์ เครือศรี หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรบปรุงระบบชลประทาน โครงการชลประทานเชียงใหม่ ได้รายงานข้อมูลการเตรียมความพร้อมด้านการจัดเก็บกระทง โดยทางชลประทานเชียงใหม่ ได้มีการวางทุ่นที่บริเวณด้านหน้าประตูระบายน้ำ เมื่อมีเศษกระทงลอยมาตามลำน้ำก็จะดักจับเศษกระทงดังกล่าว เมื่อเสร็จสิ้นเทศกาลลอยกระทงแล้ว ในปี 2566 มีการจัดกิจกรรมลอยกระทงขึ้นในห้วงระหว่างวันที่ 27 – 30 พ.ย. 66 ซึ่งการจัดเก็บเศษซากกระทงที่ลอยมาตามลำน้ำแม่ปิง โดยแผนการดำเนินงานในปีนี้ จะเริ่มทำการ Kick off ในวันที่ 1 ธ.ค. 66 ที่ประตูระบายน้ำท่าวังตาล ตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ขณะเดียวกัน อยากจะขอความร่วมมือประชาชนชาวเชียงใหม่ และนักท่องเที่ยวให้ใช้วัสดุกระทงที่ทำมาจากธรรมชาติ และรณรงค์ในเรื่อง 1 กระทง 1 ครอบครัว “บุญหนุนนำส่งผลให้คู่กันอีก และยังช่วยรักษาธรรม ชาติ ความสะอาดในลำน้ำแม่ปิง”

ด้านนายจรินทร์ คงศรีเจริญ ผู้อำนวยการ โครงการชลประทานเชียงใหม่ กล่าวว่า ตามที่จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับเทศบาลนครเชียงใหม่ ได้กำหนดจัดงานประเพณียี่เป็งจังหวัดเชียงใหม่ 66 สถานการณ์น้ำในปีนี้เนื่องจากมีฝนตกอย่างต่อเนื่อง และน้ำในแม่น้ำปิงมีมาก เพียงพอต่อการจัดงานเทศกาลยี่เป็งเชียงใหม่แน่นอน และในส่วนของการประชุมคณะทำงาน ขับเคลื่อนโครงการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จากงานลอยกระทงในลำน้ำปิง จะจัดกิจกรรมในวันศุกร์ที่ 1 ธ.ค. 66 บริเวณประตูระบายน้ำท่าวังตาล ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ สำหรับสถิติจำนวนกระทงที่จัดเก็บได้มีจำนวนลดลงอย่างต่อเนื่อง ในปี 2563 มีกระทงจำนวน 23.04 ตัน ทำมาจากวัสดุธรรมชาติ จำนวน 98.70 % วัสดุจากโฟม 1.30 % ในปี 2564 มีปริมาณ 20 ตัน ทำจากวัสดุทางธรรมชาติ 95 % และวัสดุจากโฟม 5 % ซึ่งในปี 2565 เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างเต็มรูปแบบ และเปิดเรื่องการท่องเที่ยวมากขึ้น จึงมีจำนวนกระทงเพิ่มเป็น 30 ตัน มาจากวัสดุทางธรรมชาติ จำนวน 97 % วัสดุจากโฟม 3 % ในขณะที่ปีนี้ถือเป็นปีที่ 2 ที่เปิดการท่องเที่ยวเต็มรูปแบบ ประกอบกับมีการเปิดเส้นทางการบินตรงสู่จังหวัดเชียงใหม่ ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งส่งผลให้มีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก คาดว่าปีนี้น่าจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นจากเดิม 10 – 15 %

สำหรับการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลจากงานลอยกระทง จะดำเนินการทั้งกำลังคนและเครื่องจักร โดยทางสำนักงานชลประทานที่ 1 สนับสนุนรถขุดไฮดรอลิค จำนวน 1 คัน รถบรรทุกเทท้าย 1 คัน , โครงการชลประทานเชียงใหม่ สนับสนุนรถบรรทุกเทท้าย จำนวน 1 คัน เรือเล็ก จำนวน 1 ลำ พร้อมจัดเตรียมสถานที่จัดกิจกรรม , องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ สนับสนุนรถขุดไฮดรอลิค จำนวน 1 คัน รถบรรทุกเทท้าย จำนวน 2 คัน , เทศบาลนครเชียงใหม่ สนับสนุนรถบรรทุกเทท้าย จำนวน 2 คัน , เทศบาลตำบลป่าแดด สันผีเสื้อ ฟ้าฮ่าม และหนองหอย สนับสนุนรถบรรทุกเทท้าย แห่งละ 1 คันต่อวัน ทางด้านเจ้าหน้าที่ทหาร มทบ.33 เตรียมกำลังพล พร้อมรถบรรทุกเทท้ายและเครื่องมือเข้าร่วมดำเนินการ ขณะเดียวกันทางสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมประชาสัมพันธ์รณรงค์การจัดกิจกรรมดังกล่าว

ร่วมแสดงความคิดเห็น