จัดอบรมผู้ฝึกสอนกีฬา เทคบอล กีฬาเซปักตะกร้อ พื้นฐาน

กรมพลศึกษาจัดอบรมผู้ฝึกสอน กีฬาเทคบอลและกีฬาเซปักตะกร้อ ระดับพื้นฐาน ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ มีผู้ฝึกสอนทั้งสองชนิดกีฬา เข้าร่วมในการอบรม จำนวน 60 คน ผ่านการอบรมในระดับพื้นฐานของกรมพลศึกษา ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ

นายสุธน วิชัยรัตน์ ผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาบุคลากรการพลศึกษาและการกีฬา ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมพลศึกษาเดินทางมาเป็นประธานในพิธีปิดการอบรม ผู้ฝึกสอนกีฬาเทคบอลและกีฬาเซปักตะกร้อ ระดับพื้นฐาน ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จ.ปทุมธานี

ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้นจำนวน 60 คน แบ่งเป็นกีฬาเทคบอล 36คน กีฬาเซปักตะกร้อ 24คน โดยมีผู้ผ่านการประเมินการอบรมในเบื้องต้นรวมจำนวน 60คน ซึ่งผู้ผ่านการประเมินวันนี้จะได้รับวุฒิบัตรเข้าร่วมการอบรม และเมื่อผู้ผ่านการประเมินการอบรมส่งรายงานผลการ ฝึกประสบการณ์การเป็นผู้ฝึกสอนครบตามจำนวนชั่วโมงที่วิทยากรกำหนด จะได้รับวุฒิบัตรผ่านการอบรมระดับพื้นฐานจาก กรมพลศึกษาต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น