(มีคลิป)วัดหนองปึ๋ง ร่วมทำโคมไฟยักษ์ ถวายเป็นพุทธบูชา ในวันเพ็ญเดือน 12

พระภิกษุสงฆ์สามเณร วัดหนองปึ๋ง ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ร่วมกัน ทำโคมไฟยักษ์(ขนาดใหญ่)ถวายเป็นพุทธบูชา ในวันเพ็ญเดือนสิบสอง วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ซึ่งโคมไฟล้านนามีขนาดที่ใหญ่มากเท่าที่เคยเห็นมา พระสงฆ์สามเณรวัดหนองปึ๋ง ตั้งใจร่วมกันทำด้วยความศรัทธาในพระพุทธศาสนา ถวายเป็นพุทธบูชาในวันยี่เป็ง นี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น