“ยี่เป็งเชียงใหม่” สุดเงียบเหงา จุดท่องเที่ยวยังไม่มีโคม ชาวบ้านงงหรือไม่มีจัด

เมื่อวันที่ 21 พ.ย.2566 บรรยากาศการเตรียมจัดงานประเพณียี่เป็ง หรืองานลอยกระทงของเชียงใหม่ ปีนี้เงียบเหงากว่าทุกปีที่เคยจัดมา แม้จะเหลืออuก 4-5 วันจะเริ่มงาน แต่จุดที่เป็นไฮไลท์ของการท่องเที่ยวอย่างประตูท่าแพ สามกษัตริย์ ขั้วเหล็ก ยังไม่พบวามีการตกแต่งบรรยากาศ แม้แต่โคมยี่เป็งสักดวงยังไม่มีให้เห็น ปล่อยห้างร้านตกแต่งกันเอง แต่นักท่องเที่ยวสวนทางเพิ่มขึ้น ชาวบ้านตั้งคำถามหน่วยงานที่เกี่ยว ข้อง โดยเฉพาะเจ้าภาพหลักเทศบาลนครเชียงใหม่ หรือว่าปีนี้ไม่มีการจัดงานทั้งๆ ที่จะดันงานยี่เป็งเป็นซอฟพาวเวอร์ท่องเที่ยว แถมนายกรัฐมนตรีจะมาลอยกระทงที่เชียงใหม่ด้วย

อีกเพียง 4-5 วันเท่านั้น ที่จังหวัดเชียงใหม่จะเข้าสู่งานประเพณีที่ใหญ่สำคัญประจำปี ของจังหวัดเชียงหม่คืองานประเพณียี่เป็งหรืองานประเพณีลอยกระทงของจังหวัดเชียงใหม่ ในระหว่างวันที่ 26-28 พฤศจิกายน (ซึ่งภาคประชาชนจัดกิจกรรมก่อนล่วงหน้าแล้ว) ซึ่งถือเป็นงานประพณีใหญ่ที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวมาร่วมงาน ไม่แพ้งานประเพณีปี๋ใหม่เมืองหรืองานสงกรานต์

ซึ่งปี้นี้ภาครัฐของเชียงใหม่เอง ก็ตั้งความหวังจะให้งานประเพณียี่เป็ง เป็นซอฟพาวเวอร์ทางด้านงานประเพณีวัฒนธรรม เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว แต่จนถึงวันนี้ เหลืออีกไม่กี่วันจะเริ่มงาน กลับพบว่าใตัวเมืองเชียงใหม่แตกต่างจากหลายปีที่ผ่านมา รวมทั้งช่วงโควิดเองก็ตาม บรรยากาศกลับดูเงียบเหงากว่าทุกปี ในจุดที่เป็นพื้นที่สาธารณะในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ยังไม่มีการตกแต่งเมืองหรือสร้างบรรยากาศของงานประเพณียี่เป็งเลย ตามถนนหนทางที่เคยตกแต่งด้วยโคมยี่เป็งหลากสีสัน ตุงล้านนา หรือประดับโคมไฟ ก่อนล่วงหน้า ที่จะเริ่มงานอย่างน้อย 2 สัปดาห์ หรือ 1 เดือน เพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศ และโปรโมทการท่องเที่ยว

จุดที่เคยเป็นไฮไลท์ของการท่องเที่ยว ซึ่งปีที่ผ่านๆ มา จะมีการตกแต่งบรรยากาศก่อนถึงวันงานอย่างน้อย 1 สัปดาห์ เพื่อสร้างภาพบรรยากาศให้เผยแพร่ออกไป เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวงานนั้น อย่างที่ข่วงประตูท่าแพ ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ ขั้วเหล็กหรือสะพานเหล็กข้ามแม่น้ำปิง จะมีการแขวนตกแต่งโคมล้านนา โคมยี่เป็นสีสันต่างๆ นับหมื่นดวง และเปิดไฟประดับช่วงกลางคืนอย่างสวยงามเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว มาปีนี้จนถึงวันนี้กลับพบว่ายังไม่มีการตกแต่ง หรือประดับโคมเลยแม้แต่ดวงเดียว เหมือนจะไม่มีการจัดงาน ซึ่งที่ข่วงประตูท่าแพจุดหลักของงานเอง ก็มีเพียงโครงเวที และป้ายจัดงานของเทศบาลเท่านั้น ท่ามกลางนักท่องเที่ยวที่คึกคักมากขึ้น แต่กลับพบว่าบรรยากาศของงานยี่เป็งกลับเงียบเหงา
จุดที่ยังพอจะเป็นตกแต่งจะมีเพียงสะพานนวรัฐ และซุ้มประตูที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดเท่านั้น ที่มีการแขวนโคมยี่เป็งตกแต่ง ส่วนจุดอื่นยังเป็นของห้างร้าน ภาคเอกชน ที่ตกแต่งเพื่อดึงดูดลูกค้า และนักท่องเที่ยวกันเองเท่านั้น ชาวเชียงใหม่เริ่มเสียงแตกสอบถามหน่วยงานที่รับผิดของการจัดงานโดยตรง อย่างเทศบาลนครเชียงใหม่ว่าเหตุใดเตรียมงานล่าช้า หรือปีนี้งดการจัดกิจกรรมตกแต่งหรือดึงดูดนักท่องเที่ยวลงไปทำให้บรรยากาศปีนี้ดูเงียบเหงา แตกต่างจากจังหวัดสุโขทัยที่คึกคักมากขึ้น มีการโปรโมทส่งเสริมกิจกรรมงานลอยกระทงมากขึ้นทุกปี
อีกทั้งปีนี้ นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะก็จะเดินทางมาร่วมงานประเณียี่เป็นของจังหวัดเชียงใหม่ด้วย แต่กลับมีบรรยากาศที่เงียบเหงาเช่นนี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น