(มีคลิป) ศูนย์น้ำ อบจ.แพร่ ร่วมสัมมนา และจัดนิทรรศการ

ศูนย์น้ำ อบจ.แพร่ ร่วมสัมมนาและจัดนิทรรศการ เรื่องการแก้ปัญหาความยากจน วิถีสู่ความสำเร็จและความเป็นอยู่ที่ดี ณ รัฐสภา กทม.

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายก อบจ.แพร่ มอบหมายให้ นายวีฤทธิ กวยะปาณิก เลขานุการ และเจ้าหน้าที่กองช่าง จัดนิทรรศการ และร่วมสัมมนา เรื่อง การแก้ปัญหาความยากจน : วิถีสู่ความสำเร็จและความเป็นอยู่ที่ดี จัดโดย คณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจน และลดความเหลื่อมล้ำ วุฒิสภา ร่วมกับ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ และสโมสรโรตารี ณ ห้องประชุม 402-403 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม.

ร่วมแสดงความคิดเห็น