อำเภอสูงเม่น รับฟังนโยบายมหาดไทย ขจัดความยากจน

เมื่อวันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 น. นายนคร สายยืด นายอำเภอสูงเม่น จ.แพร่ พร้อมด้วยปลัดอำเภอสูงเม่น และผู้บริหารองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ร่วมรับฟังการมอบนโยบายโครงการขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัย ตามหลักปรัชญาของเศรษกิจพอเพียง ด้วยระบบ ThaiQM

โดยนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในการประชุมการมอบแนวทางขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาความยากจน ปี 2567 พร้อมเตรียมเดินหน้า Re X-ray ติดตามผลการแก้ไขปัญหาที่แล้วเสร็จ และสำรวจเพิ่มเติมรวมกว่า 20 ล้านครัวเรือนทั่วประเทศ ภายใน 15 มกราคม 2567 เน้นย้ำ “คนมหาดไทยต้องเป็นผู้นำบูรณาการ แก้ไขทุกปัญหาความเดือดร้อนในพื้นที่ เพื่อพี่น้องประชาชนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน”

กระทรวงมหาดไทยขับเคลื่อนการดำเนินงาน ศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ในระดับพื้นที่ ซึ่งมีเป้าหมาย คือ การแก้ปัญหาความยากจนแบบพุ่งเป้ารายครัวเรือน โดยมีข้อมูลจากระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (Thai People Map and Analytics Platform) หรือ TPMAP ของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นฐานข้อมูลในการขับเคลื่อนรวม 619,122 ครัวเรือน จำแนกเป็น 5 ด้าน คือ

  1. ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
  2. การศึกษา และทักษะที่จำเป็น
  3. สถานะทางสุขภาพ
  4. คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่
  5. การเข้าถึงบริการ ความช่วยเหลือ และการมีส่วนร่วมในสังคม ซึ่งจากข้อมูลดังกล่าว กระทรวงมหาดไทยโดยกรมการปกครอง จึงได้พัฒนาแพลตฟอร์ม ThaiQM ขึ้นเพื่อ Re X-ray สำรวจสภาพปัญหาเพิ่มเติม ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้กำหนด ณ การประชุมสดผ่านระบบ DOPA Channal จากห้องประชุมราชสีห์ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย กทม.

ร่วมแสดงความคิดเห็น