เชิญชวนนายจ้าง-ลูกจ้างผู้ประกันตน ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งตัวแทน

ผู้ว่าฯ แพร่ เชิญชวนนายจ้างและลูกจ้างผู้ประกันตน ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งตัวแทน เข้าไปเป็นบอร์ดบริหารกองทุนประกันสังคม ครั้งแรกในประเทศไทย เพื่อปกป้องผลประโยชน์ผู้ประกันตน และนายจ้าง

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. นายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ในฐานะประธานคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งประจำจังหวัดแพร่ ประชุมเตรียมความพร้อมจัดการเลือกตั้ง ผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตน ณ ห้องประชุมสำนักงานประกันสังคมจังหวัดแพร่ เพื่อเตรียมพร้อมจัดการเลือกตั้งของจังหวัดแพร่

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง คือ ผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 และนายจ้างที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานประกันสังคม ระหว่าง 12 ต.ค.-10 พ.ย.66 ซึ่งจังหวัดแพร่ มีผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์ 3,773 รายนายจ้าง 53 ราย และผู้ประกันตน 3,720 ราย โดยลูกจ้าง 1 คน และนายจ้าง 1 คน สามารถลงคะแนนเสียงเลือกตัวแทนได้ฝ่ายละ 7 คน

ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสามารถตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ณ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดแพร่ หรือ เวปไซด์สำนักงานประกันสังคมจังหวัดแพร่

การเลือกตั้งจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2566 ระหว่างเวลา 08.00 – 16.00 น. สถานที่เลือกตั้ง จังหวัดแพร่ กำหนดขึ้นที่ หอประชุมและแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออก และกลุ่มประเทศ GMS (กอเปา)

ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ กล่าวว่า กว่าจะมาถึงวันนี้ได้ ต้องผ่านการรอคอยและการเรียกร้องที่ยาวนาน การเลือกตั้ง ผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนครั้งนี้ ถือเป็นครั้งแรกของประเทศไทย ที่ผู้ประกันตนและนายจ้างจะได้มีส่วนร่วม เลือกผู้แทนเข้าไปกำหนดนโยบาย และบริหารกองทุนประกันสังคม จึงขอเชิญชวนผู้มีรายชื่อของจังหวัดแพร่ ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งอย่างพร้อมเพรียงกัน

ร่วมแสดงความคิดเห็น