“รุดช่วยเหลือ รื้อถอนบ้านเรือนประชาชน ถูกไฟไหม้วอดทั้งหลัง”

เมื่อ 20 พ.ย. 66 จิตอาสา 904 พัน.พัฒนา 3 ร่วมกับ จิตอาสา 904 ป.4พัน 7 จิตอาสา 904 สภ.ดอยสะเก็ด จิตอาสาภาคประชาชน,หน่วยเฉพาะกิจแม่กวง ชป.ผาลาด,ชป.ป่าสักงาม ,ปางไฮ และชป.แม่ลายโครงการพัฒนาพื้นที่ป่าขุนแม่กวง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ,เทศบาลตำบลเชิงดอย เข้าดำเนินงานช่วยเหลือทำการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างบ้านที่เกิดเหตุไฟไหม้ ในพื้นที่บ้านของนางสมศรี ไชยศรี ณ บ้านหมู่ 2 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จว.เชียงใหม่ ทั้งนี้เพื่อปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลและหน่วยเหนือในการร่วมปฏิบัติ เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของกองทัพบก พัฒนาหลักนิยมด้านการบรรเทาสาธารณภัยของกองทัพบก บูรณาการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในประเทศ

ร่วมแสดงความคิดเห็น