นายกเหล่ากาชาดเชียงใหม่นำคณะลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง

วันที่ 27 พ.ค.2566 นางกุสุมาล พงษ์สิทธิถาวร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายสิทธิศักดิ์ อภิกุลชัยสุทธิ์ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ และ นางอัญญารัตน์ อภิกุลชัยสุทธิ์ ประธานศูนย์ประสานงานอาสาสมัครสภากาชาดไทย อำเภอเมืองเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียง และมอบรถเข็นสำหรับผู้ป่วย (wheel chair) จำนวน 1 คัน และถุงยังชีพจากสถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จำนวน 1 ชุด ตามโครงการกาชาดเชียงใหม่ห่วงใย มอบรถเข็น (wheel chair) ให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้สูงอายุในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ให้แก่นายมานัส รัตนมงคล ณ บ้านเลขที่ 99/1 หมู่ 4 ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
จากนั้น​นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนางกนกพร ขันธหิรัญ รองนายกกิ่งกาชาดอำเภอแม่ริมและคณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอแม่ริม และหน่วยงานที่เกี่ยข้องวลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียง และมอบรถเข็นสำหรับผู้ป่วย (wheel chair) จำนวน 1 คัน และถุงยังชีพจำนวน 1 ชุด ให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้สูงอายุในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ให้แก่นายอนุสรณ์ จันทร์คำ บ้านเลขที่ 7 ม.2 ต.ห้วยทราย อ.แม่ริม​ จ.เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น