คณะแพทยศาสตร์ มช. พร้อมคณะ ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสรับตำแหน่ง

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. พร้อมคณะ ร่วมแสดงความยินดีกับท่านเฉิน ไห่ผิง กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดเชียงใหม่ในโอกาสรับตำแหน่ง กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 ที่สถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ และคณบดีได้เรียนเชิญท่านกงสุลร่วมเป็นเกียรติในงานคอนเสิร์ตการกุศล “สวนดอกร้อยดวงใจ 65 ปี แพทย์เชียงใหม่” ที่จะจัดขึ้นในวันเสาร์ ที่ 9 ธันวาคม 2566

ติดตามผ่าน Facebook : https://cmu.to/DkX1Z

ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น