มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ร่วม มูลนิธิร่วมใจแพร่ ช่วยบ้านไฟไหม้

เมื่อวันที่ 29 พ.ย. 2566 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดย ดร.วิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานฯ ร่วมกับ
-มูลนิธิร่วมใจจังหวัดแพร่ โดย นายสมหวัง พึ่งทรัพย์ชัยกุล ประธานฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ
-สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.แพร่ โดย นายสายันห์ กาวีวงศ์ หัวหน้าสำนักงานป้งกันและบรรเทาสาธารณภัยจ.แพร่ และคณะ
-อบต น้ำชำ โดยนายสำราญ กองโกย นายก.อบต.น้ำชำและคณะฯ

มอบเงินสด 9,000 บาท และเครื่องอุปโภค-บริโภค มูลค่า 3,000 บาท รวมทั้งสิ้น 12,000 บาท ให้ความช่วยเหลือเบื้องตันแก่ ครอบครัว นายเกษตร งามดี ผู้ประสบอัคคีภัยเสียหายทั้งหลัง ณ บ้านม.11 ต.น้ำชำ อ.สูงเม่น จ.แพร่ มีผู้เดือดร้อน 3 คน

ร่วมแสดงความคิดเห็น